Svako korištenje internetske stranice www.plidenta.hr podložno je niže navedenim uvjetima, te njenim korištenjem ili preuzimanjem datoteka objavljenih na njoj suglasni ste sa svim uvjetima koji se navode u nastavku.

Uvjeti korištenja

U slučaju neslaganja s uvjetima, ne koristite internetske stranice, odnosno ne preuzimajte datoteke s njih. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja Neve d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji koristite namijenjen je isključivo osobnoj uporabi. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama vlasništvo su Neve d.o.o. ili Atlantic Grupe d.d., te se ne smiju koristiti na drugim internetskim stranicama bez prethodnoga pismenog odobrenja nositelja logotipa ili zaštitnog znaka. Zaštitni znak Plidenta ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži, ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja Neve d.o.o.

Sve fotografije, slike, video, i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Neve d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Nevi d.o.o. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet stranica www.plidenta.hr nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Neva d.o.o. će uložit razuman napor kako bi se na internetskoj stranici www.plidenta.hr objavljivali točni i aktualni podaci. Neva d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Neva d.o.o. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Ako na stranicama postoji mogućnost unosa privatnih informacija, korisnici ih unose dobrovoljno. Podaci će biti objavljeni u obliku nedostupnom internetskim robotima i pretraživačima. Neva d.o.o. neće na bilo koji način otuđiti privatne podatke trećoj strani. Ako postoji neizbježna potreba za objavljivanjem privatnih podataka (npr. u rezultatima nagradnih igara), podaci će biti objavljeni u obliku nedostupnom internetskim robotima i pretraživačima, a umjesto e-mail adresa biti će objavljeni drugi identifikacijski podaci ili aliasi. Kada nam šaljete elektronsku poštu ( e-mail ) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Neva d.o.o. svjesna je važnosti privatnosti i povjerljivosti. Sukladno tome, pobrinut ćemo se za sigurnost i integritet svih detalja osobne prirode, potpuno poštujući odgovarajuće zakone.

Neva d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.